21 Eylül 2016

Erciyes TTO TÜBİTAK 1512 Girişimci Olgunlaştırma Programı isimli proje temel anlamda girişimci ve girişimciye ait iş fikrini olgunlaştırma programıdır. Program, başvuruların alınması, incelenmesi, TÜBİTAK’a iletilmesi, programa dahil olacak girişimcilerin şeffaf ve adaletli bir biçimde seçilmesi, seçilen girişimcilerin konuya münhasır eğitimlere tabii tutulması, eğitimlerin ardından saha çalışmalarının yapılması ve mentorluk desteği sağlanması, nihai olarak başarılı olan girişimcilerin seçilerek TÜBİTAK’a bildirilmesi, TÜBİTAK desteğini alan girişimcilerin Pro-Sera programına dahil edilmesi süreçlerini ihtiva etmektedir.

TÜBİTAK 1512 Aşamalı Girişimcilik Destek Programına yapılan müracaatların kalitesinin, niteliğinin ve başarı oranının artmasını temel amaç edinmiş olan projede, girişimcilerin gerçek hayat tecrübeleri ile yoğrulması ve kağıt üstünde başarılı görünen iş fikirlerinin gerçek hayatla sınanması hedef edinilmiştir.

Proje başvurusu yapan kuruluş olan Erciyes Teknopark, halihazırda 2014 yılından itibaren desteklenen bir Teknoloji Transfer Ofisine sahiptir, bununla birlikte 2014 yılından itibaren Start – Up Erciyes Atölye (SERA) isimli ön kuluçka ve girişimcilik programını başarı ile uygulamaktadır. Erciyes Teknopark bunların da ötesinde bir teknopark ve kuluçka merkezidir, 2012 yılından itibaren yıllık ortalama 40 girişimciye Pro – Sera isimli özel bir kuluçka programı ile kuluçka hizmeti vermektedir.

Erciyes Teknopark yukarıda sayılan tecrübeleri dikkate alındığında halihazırda projenin uygulanması için ciddi bir potansiyele sahiptir. Sahip olunan tecrübe birikimi proje vasıtası ile TÜBİTAK ortaklığında büyük çıktılar üretebilecek bir fırsat oluşturmaktadır.

Proje sadece kuruluşun bulunduğu ile değil tüm Türkiye’den başvuru alacak şekilde kurgulanmış olup özel olarak Yozgat, Sivas, Niğde, Nevşehir, Malatya, Kahramanmaraş, Tokat, Çorum gibi illere de hizmet verecek şekilde kurgulanmıştır. Projenin hedeflerine ulaşabilmesi için süreç kurgusu sadece TÜBİTAK’a proje sunuluncaya kadar değil destek alındıktan sonraki dönemi de kapsayacak biçimde yapılandırılmıştır. Bu kapsamda Kümelenme, Uluslararası işbirlikleri, pazarlama ve satış desteği gibi mekanizmalar projede yer almıştır. Ayrıca şirketleşen girişimciler destek aldıktan sonra Pro-Sera isimli kuluçka programına dahil edileceklerdir.

 

    Leave A Comment